Dit doen wij

Brabantse deadline aanpassing stallen nadert

Geplaatst: 04-11-2021

Over bijna twee jaar is het zover, dan moeten alle stallen die ouder zijn dan 15 of 20 jaar, voldoen aan de maximale emissiewaarde zoals opgenomen in de Interim Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant. Gezien de lange vergunningprocedures begint de tijd te dringen.

Voordat de stallen daadwerkelijk mogen worden aangepast moet er een milieutoestemming en mogelijk ook een natuurtoestemming zijn verleend. De procedures hiervoor nemen soms wel 1,5 jaar in beslag. Dit betekent dat de tijd begint te dringen.

 

Lange procedures

Er zijn verschillende stappen die doorlopen moeten worden voordat een vergunning kan worden verleend. Voor kleinere bedrijven kan vaak worden volstaan met een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Dit zijn vooral bedrijven met minder dan 200 melkkoeien en 140 stuks jongvee.

Voor grotere bedrijven of bedrijven met andere diersoorten is een omgevingsvergunning nodig. Met het aanvragen van een omgevingsvergunning moet ook een MER-beoordelingsnotitie worden ingediend. Hierop moet besloten zijn voordat een gemeente de omgevingsvergunning kan verlenen.

De doorlooptijd van een vergunningsaanvraag inclusief MER-beoordelingsnotitie is circa 1 tot 1,5 jaar. De exacte doorlooptijd is afhankelijk van verschillende aspecten. Als er bijvoorbeeld gelijktijdig een uitbreiding van het bedrijf wordt gevraagd zal dit echter leiden tot een uitgebreidere beoordeling en dus een nóg langere doorlooptijd.

 

Mogelijk strengere eisen bij aanvragen na 1 januari 2023

Voor aanvragen die vanaf 1 januari 2023 worden ingediend, wordt de datum waarop de vergunning wordt verleend de bepalende datum voor de maximale emissiewaarde. Tot die tijd is de maximale emissiewaarde op de aanvraagdatum van toepassing.

Als uw aanvraag op of na 1 januari 2023 wordt ingediend, betekent dat dus dat er strengere emissiewaarden van toepassing kunnen zijn als het besluit op uw aanvraag pas na 1 januari 2024 wordt genomen.

Dit is met name van belang bij pluimvee-, rundvee- en geitenhouderijen. Voor varkenshouderijen geldt ook na 1-1-24 een reductiepercentage van 85%, dit verandert niet.

 

Welke aanpassingen zijn nodig?

Wacht niet te lang met de voorbereidingen voor aanpassingen van uw bedrijf. Onze adviseurs kunnen beoordelen welke stallen aangepast moeten worden en welke stalsystemen er geschikt zijn voor uw bedrijfsvorm.

Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Gilze), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl / info@vandun-vangerwen.nl. 

 

Nieuws overzicht