Dit doen wij

Ministerie past emissiecijfers aanpak piekbelasters aan

Geplaatst: 20-11-2023

Hebben wij onlangs voor u een berekening gemaakt met de AERIUS Check om te kijken of u in aanmerking komt voor de LBV regeling of de LBV-plus regeling. Als u deel kunt nemen aan de LBV-plus regeling, betekent het dat u piekbelaster bent.

Eerder geen piekbelaster? Nu mogelijk wel
Het ministerie van LNV heeft eind oktober voor de aanpak piekbelasting de emissiecijfers aangepast. Deze aanpassingen zijn van toepassing op de melkveehouderijen met emissiearme stalsystemen en voor volièrestallen in de pluimveesector. Deze aanpassing van de emissiefactoren is enkel ten bate van deze berekening. Dit betekent dat voor deze bedrijven de emissies hoger zijn geworden voor zover het betreft de AERIUS Check. Daardoor kan het zijn dat u nu wel voor de LBV-regeling of de LBV-plus regeling in aanmerking komt, terwijl dat voorheen met de oude emissiecijfers niet het geval was. Dit kan dus ook betekenen dat u nu wel piekbelaster zou kunnen zijn, terwijl dat in eerdere berekeningen niet het geval was.

Laat uw oude berekening herzien
Bent u melkveehouderij met een emissiearm stalsysteem of een pluimveehouder met volièrestallen en wenst u uw berekening opnieuw te laten bekijken, neem dan contact op met uw adviseur, bel 013 – 519 94 58 of stuur een e-mail naar info@vandunadvies.nl .

De bedrijven welke zich al aangemeld hebben voor de LBV of LBV-plus regeling hoeven geen actie te ondernemen. Het ministerie geeft aan dat zij de berekening uit AERIUS Check aanpast. U hoeft dan geen nieuwe berekening op te sturen. RVO geeft dat ook aan als u daardoor van de LBV-regeling naar de LBV-plus regeling zou verschuiven. Deze bedrijven ontvangen daarvoor een e-mail van het ministerie.

Nieuws overzicht