Dit doen wij

Nieuwe regels brandveiligheid stallen

Geplaatst: 08-10-2021

Minister Schouten heeft nieuwe regels aangekondigd om het aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers te verminderen. Veehouders worden de komende jaren verplicht om meer maatregelen op het gebied van brandveiligheid te treffen.

Het nieuwe maatregelenpakket is een reactie op de onderzoeksresultaten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid die afgelopen maart werden gepresenteerd. Het moet het aantal stalbranden minimaliseren en dierlijke slachtoffers voorkomen.

 

Elektrakeuringen

De meeste dieren komen om bij branden die veroorzaakt worden door elektra, zoals defecte apparaten of kortsluiting. Daarom moeten bij zowel bestaande als nieuwe stallen ruimten met technische installaties omgeven worden met brandwerend materiaal en voorzien worden van preventieve branddetectiesystemen. Ook wordt een jaarlijkse visuele keuring van elektra verplicht. Grote veehouderijen krijgen elke drie jaar een uitgebreidere, strengere elektra- en zonnestroomkeuring. De kleinere veehouderijen elke vijf jaar.

 

Compartimentering

Om het risico op dierlijke slachtoffers te verkleinen wordt er mogelijk een grens gesteld aan het aantal dieren per brandcompartiment. Ook worden maximale groottes gesteld aan brandcompartimenten in nieuw te bouwen en te verbouwen veestallen.

 

Veiligheidsmanagementcursus

Volgens de aangekondigde maatregelen moet op grote veehouderijen iemand aanwezig zijn die een veiligheidsmanagementcursus heeft gevolgd. Deze persoon moet toezien op de omgang met brandrisico’s (bijvoorbeeld bij werkzaamheden), de orde en netheid van het pand, en het onderhoud van technische apparatuur.

 

Brandveiligheidsadviseurs (FSE)
Het maatregelenpakket wordt op dit moment verder uitgewerkt, over de definitieve invulling en de ingangsdatum wordt naar verwachting begin 2022 meer bekend.

Onze gecertificeerde brandveiligheidsadviseurs (FSE) kunnen nu al met u meekijken naar de brandveiligheid van uw stal. Dit voorkomt dure ad-hoc oplossingen in bestaande stallen en vertraging in de vergunningprocedures van nieuwe stallen.

Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Gilze), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl / info@vandun-vangerwen.nl.

 

 

Nieuws overzicht