Dit doen wij

Stalbranden: bereid je voor op nieuwe wet- en regelgeving

Geplaatst: 29-09-2022

Het jaarlijks visueel laten keuren van de elektra in de stallen moet het aantal stalbranden drastisch gaan terugbrengen. Daarnaast moet de overlevingskans van dieren worden vergroot. Maar wat houden de nieuwe regels in, wat zijn de consequenties voor de agrarische bedrijven en wanneer treedt deze nieuwe wet- en regelgeving in werking?

Uit onderzoek blijkt dat de meeste dierlijke slachtoffers vallen bij een brand die veroorzaakt is door elektra. Het is daarom belangrijk om in te zetten op het detecteren van brandgevaarlijke afwijkingen in technische systemen, voordat er daadwerkelijk brand ontstaat. Omdat bij brand in grote stallen het risico op meer slachtoffers groter is, gaan voor deze stallen meer maatregelen gelden. 

De kern van de nieuwe wet- en regelgeving is dat er hogere brandveiligheidseisen worden gesteld aan (grote) veehouderijen. Mogelijke nieuwe eisen zijn:

  • Er wordt jaarlijks een visuele keuring voor alle veehouderijen verricht;
  • Afhankelijk van de omvang van het bedrijf: drie of vijf jaarlijkse uitgebreide/strengere elektra- en zonnestroomkeuring verplicht;
  • Technische ruimtes ook in bestaande stallen van binnen naar buiten 60-minuten brandwerend;
  • Een (brand)veiligheidsmanagementcursus wordt verplicht voor grote veehouderijen;
  • Er wordt een norm gesteld aan het aantal dieren dat in een compartiment mag staan.

Per wanneer volgt nieuwe wet- en regelgeving?
Op dit moment gelden deze maatregelen nog niet. De minister heeft aangegeven dat de planning is dat de wetgeving in 2023 is gerealiseerd. Klik hier voor de volledige tekst.

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met Rob de Leeuw via e-mail of telefoonnummer (013) 519 94 58.

 

Nieuws overzicht