Dit doen wij

Stikstofberekeningen voor veehouderij, woningen en bedrijven

Geplaatst: 30-05-2020

Sinds vorig jaar is het voor alle (bouw-)projecten verplicht om aan te tonen of er gevolgen zijn voor de natuur. Hiervoor moet een stikstofberekening aangeleverd worden voordat er een vergunning verleend kan worden.

Kleine projecten zoals de bouw van een woning of een bedrijfswijziging kregen voorheen onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ruimte om zonder stikstofberekening aan de slag te gaan. Sinds de PAS buiten spel is gezet moet echter voor alle (bouw-)projecten aangetoond worden of er gevolgen zijn voor de natuur. Doormiddel van een stikstofberekening moet  inzichtelijk gemaakt worden hoeveel stikstofdepositie er vrijkomt tijdens de uitvoering én na de ingebruikname van het project. Deze berekening wordt gevraagd bij het aanvragen van een omgevingsvergunning bouw- of milieu en bij het wijzigen van een bestemmingsplan.

 

AERIUS

Een stikstofberekening wordt gemaakt met het rekenprogramma AERIUS. Hierbij worden de locatiegegevens, emissiepunten en emissiegegevens opgegeven. Daarnaast is de uitstoot die vrijkomt tijdens de uitvoering van de bouwactiviteiten, bijvoorbeeld door graafmachines en het vervoer van personeel en materialen, van belang. Ook de uitstoot bij het uiteindelijke gebruik van het project, bijvoorbeeld door vervoersbewegingen en cv-installaties, wordt ingevoerd.

Kunt u aantonen dat de depositie onder of gelijk aan 0,00 mol/h/jr. blijft dan is er geen extra vergunning nodig en kan er een beslissing op uw aanvraag genomen worden.

Als de stikstofberekening aantoont dat uw project meer stikstofdepositie dan 0,00 mol per hectare per jaar op Natura2000-gebieden oplevert, dan is er een vergunning Wet natuurbescherming nodig voordat u kunt starten met uw project. Maar wellicht is intern salderen ook mogelijk. Hierbij kunt u denken aan het maken van andere materiaalkeuzes om de uitstoot te verlagen, als u in de huidige situatie geen depositie heeft maar de bouwactiviteiten wel tot depositie leiden. Als agrariër kunt u bijvoorbeeld gedurende de bouwactiviteiten een stal leeg laten staan om te zorgen dat er voldoende depositieruimte overblijft voor de bouwactiviteiten.

Bij extern salderen gebruikt u de ruimte van een ander bedrijf om tot 0,00 mol uit te komen, dit kan echter alleen in combinatie met een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming. Bij de aanvraag levert u dan een verschilberekening aan van uw beoogde bouwactiviteit versus de depositie (ammoniak) die u van een ander bedrijf koopt.

 

Meer informatie

Wilt u weten of er een stikstofberekening nodig is voor uw project? Of wilt u een berekening laten maken? Wij voeren nauwkeurige AERIUS-berekeningen uit voor kleine én grote projecten. We signaleren tijdig mogelijke knelpunten en kunnen u adviseren over maatregelen die ervoor zorgen dat de uitstoot onder de depositiewaarde van 0,00 mol/ha/jr. blijft.

Mocht uw project toch boven deze depositiewaarde uitkomen dan kunnen we u adviseren over de mogelijkheden van intern- en extern salderen of de aanvraag van de vergunning Wet Natuurbescherming voor u verzorgen.

Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl.

 

Nieuws overzicht