Dit doen wij

Webinar: Gedwongen bedrijfsbeƫindiging vanwege stikstof?

Geplaatst: 16-11-2022

Linssen cs Advocaten organiseert op 29 november van 20.00 tot 21.00 uur een webinar over gedwongen bedrijfsbeëindiging vanwege stikstofWelke wettelijke instrumenten heeft de overheid om bedrijven te kunnen dwingen om te staken? In dit webinar gaan zij in op alle vragen omtrent dit vraagstuk. Dus meld u aan en praat mee.  

Stikstof is een uiterst actueel onderwerp. Momenteel tracht de politiek via onder meer het regeerakkoord, een wetswijziging en de Commissie Remkes, richting te geven aan nieuw beleid. Voor met name de zogenaamde piekbelasters wordt gespeculeerd over gedwongen bedrijfsbeëindiging. Bewindslieden geven uitdrukkelijk aan dat dit pas op de tweede plaats komt, maar gelet op diverse ontwikkelingen, waaronder de twijfel aan de effecten van emissiearme stallen en het vervallen van de bouwvrijstelling, lijkt inzet van dit instrument onvermijdelijk. Linssen cs Advocaten organiseert daarom een webinar over de mogelijke gevolgen van het stikstofbeleid.

Op dinsdag 29 november a.s. van 20.00 uur tot 21.00 uur wordt besproken welke wettelijke instrumenten de overheid heeft om agrarische bedrijven te dwingen om te staken. Er wordt vooral aandacht besteed aan de door de overheid zelf genoemde mogelijkheden van onteigening en intrekking van de Natuurvergunning. Kunnen deze instrumenten aangewend worden? En zo ja, wat zijn dan de voorwaarden? Hoe verlopen dergelijke procedures en waar moet u op letten? Hoe zit het met schadevergoeding?

Tijdens het webinar zullen Joost de Rooij, Marieke Toonders en Esther Wijnen een antwoord geven op deze vragen. Zij zijn alle drie werkzaam als advocaat op het gebied van agrarisch recht, omgevingsrecht en onteigeningsrecht.

Het programma: 

Inleiding - Esther de Snoo, hoofdredacteur Nieuwe Oogst

Actuele stand van zaken Marieke Toonders

  • Stikstofproblematiek in algemene zin
  • Effecten bedrijfsvoering

Onteigening - Esther Wijnen

  • Procedure
  • Juridische knelpunten
  • Schadeloosstelling

Intrekken natuurvergunning - Joost de Rooij

  • Juridisch kader
  • Rechtspraak

Mogelijkheid tot het stellen van vragen
Tijdens het webinar kunt u uw vragen online voorleggen aan de sprekers. De specialisten zullen deze zo veel als mogelijk in de uitzending behandelen. U kunt het webinar volgen vanaf uw computer, tablet of telefoon. Deelname is kosteloos.

Aanmelden voor dit webinar kan via de website van Nieuwe Oogst. 

Klik hier 

Nieuws overzicht