Dit doen wij

Vergunningen en milieukunde

Wet- en regelgeving is nergens zo veranderlijk als in de agrarische sector. Maar ook andere sectoren moeten aan de milieuwetgeving voldoen. Onze milieuadviseurs weten met welke (milieu-)eisen u rekening moet houden en reageren snel en adequaat op nieuwe ontwikkelingen.

Dankzij hun jarenlange ervaring en opgebouwde netwerk zijn de adviseurs tijdig op de hoogte van (voorgenomen) wijzigingen in wet- en regelgeving. Deze kennis delen zij graag met u, zodat u tijdig rekening kunt houden met beperkingen en kansen optimaal kunt benutten.

Naast omgevingsvergunningen en meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit kunnen we alle benodigde onderzoeken verzorgen.

Diensten

U kunt bij ons terecht voor onder andere:

 • Omgevingsvergunningen, o.a. milieu
 • Melding activiteitenbesluit
 • Wet Natuurbescherming (NB-wet)
 • Wet geurhinder en veehouderij
 • Verordening Ruimte
 • Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV)
 • Geurberekening (individuele geurbelasting en omgekeerde werking)
 • Ammoniakberekening
 • Luchtkwaliteit onderzoek (o.a. fijnstof)
 • Akoestisch onderzoek
 • Bodemonderzoek
 • Flora- en fauna onderzoek
 • MER-beoordelingsnotitie
 • MER-rapportage

 

Bekijk alle diensten