Dit doen wij

Partners

Van Dun & Van Gerwen is partner van Van Dun Advies BV. Binnen Van Dun Advies groep zijn specialisten actief op het gebied van ruimtelijke ordening, ontwerp, bouwkunde, milieukunde, omgevingsrecht, vastgoed en grondzaken.

Daarmee hebben we alle expertise in huis om uw plannen vorm te geven, uit te werken en te begeleiden. De totale Van Dun Advies groep bestaat uit ruim 75 medewerkers, verdeeld over de volgende bureaus:

 

 

Agrarische ontwikkelingen
 • Bedrijfsontwikkeling
 • Ontwerp
 • Vergunningen
 • Milieukunde
 • Bouwkunde
 • Juridisch advies
 • Bemiddeling
 • Beroeps- en bezwaarprocedures
 • Gerechtelijke procedures
 • Planschade

 

 

  

Ruimtelijke ontwikkelingen
 • Ruimtelijke ordening
 • Planologie
 • Architectuur
 • Landschappelijk advies
 • Stedebouwkunde

 

 

  

Vastgoed en grondzaken
 • Planschade en nadeelcompensatie
 • Onteigening en gedoogplicht
 • Beheer en pachtzaken
 • Taxatie en grondzaken

 

 

Agrarische ontwikkelingen 
 • Bedrijfsontwikkeling
 • Ontwerp
 • Vergunningen
 • Milieukunde
 • Bouwkunde