Dit doen wij

Van Dun & Van Gerwen is partner van:

 • Bedrijfsontwikkeling
 • Ontwerp en architectuur
 • Vergunningen en milieukunde
 • Bouwkunde

 • Ruimtelijke ordening en planologie
 • Architectuur
 • Landschappelijk advies
 • Stedebouwkunde

 • Planschade en nadeelcompensatie
 • Onteigening en gedoogplicht
 • Beheer en pachtzaken
 • Taxatie en grondzaken

Laatste nieuws

Projecten waar
we trots op zijn
Alle projecten