Dit doen wij

Korte, maar krachtige boodschap namens honderden veehouders

Geplaatst: 19-04-2024

Namens honderden veehouders uit Brabant heeft Fonny van de Heijning, adviseur en directeur bij Van Dun Advies, vrijdagmorgen een dringende oproep aan Gedeputeerde Staten gedaan. Dat deed hij als inspreker tijdens een themavergadering over Landbouw in het provinciehuis in Den Bosch.

Van de Heijning kreeg welgeteld 2 minuten om zijn standpunt over de Brabantse stallendeadline toe te lichten. De inspraakbijdrage van Van Dun Advies lokte in totaal acht vragen uit bij Statenleden. Hierdoor kon Fonny zijn bijdrage met enkele minuten verlengen en zijn standpunten goed verdedigen. De inspraakbijdrage is hier terug te zien. (Klik in de lijst met markeerpunten op zijn naam om alleen zijn twee bijdragen te zien.)

Veel steun voor Van Dun Advies
Eerder stuurde Fonny namens Van Dun Advies al een brandbief aan Gedeputeerde Staten over hetzelfde onderwerp. Ook lichtte hij zijn boodschap toe aan 300 belangstellenden tijdens de twee informatieavonden in Oirschot en Elsendorp. Die brandbrief is inmiddels ook door 60 veehouders aan de provincie gestuurd. Enerzijds om Van de Heijnings boodschap kracht bij te zetten, anderzijds om te tonen dat zij vastlopen, terwijl ze uit alle macht proberen te voldoen aan de eisen van het Brabantse bestuur.

Hoewel diverse veehouders hadden aangegeven Van de Heijning graag te steunen als hij bij de provincie zou gaan inspreken, bleven zij vrijdagmorgen veelal thuis. Een enkeling was op de publieke tribune als toehoorder aanwezig. Een door de provincie gevreesde protestactie van boze boeren bleef daarmee uit. 

Achter gesloten deuren
Direct na de inspreekronde ging Provinciale Staten achter gesloten deuren een oordeel vormen over het grote vraagstuk dat hen voorligt: is de Brabantse stallendeadline houdbaar of moet deze toch nog verschoven worden? Hoewel de coalitiepartijen later op de dag duidelijk maakten dat zij niet afwijken van hun eerdere standpunt en zelfs toezicht op veehouders aankondigen, heeft Van de Heijning een luid, maar duidelijk signaal afgegeven namens honderden veehouders.

Constructieve gesprekken
Los van dit inspreekmoment is Van Dun Advies als kennispartner met de provincie in gesprek over dit hoogst actuele onderwerp. Van de Heijning en collega's zijn gevraagd om mee te kijken hoe de provincie onder meer het juridisch hiaat in het stallenbeleid kan oplossen. "De gesprekken verlopen constructief, maar kosten veel tijd." Ook dit heeft Van de Heijning in zijn inspraakmoment kort aangestipt.

 

Nieuws overzicht