Dit doen wij

Ruimtelijke ordening

Heeft u plannen om te bouwen? Of wilt u uw perceel of gebouwen anders gaan gebruiken? De kans is groot dat uw plannen niet in het bestemmingsplan passen of dat er vergunningen nodig zijn. Dan komt u in aanraking met de ruimtelijke ordening.

Ruimtelijke ordening is bepalend voor de plannen van ondernemers én burgers in het buitengebied. Door hun kennis van de wetgeving en hun netwerk bij de overheid kunnen onze specialisten de haalbaarheid van uw plannen beoordelen en vaak vergroten. Zij vinden mogelijkheden door niet alleen te toetsen aan de regels, maar vooral de kwalitatieve bijdrage te benadrukken.

Diensten

U kunt bij ons terecht voor onder andere:

  • Principeverzoek

  • Ruimtelijke onderbouwing

  • Bestemmingsplan

  • Haalbaarheidsscan (QuickScan)

  • Procesbegeleiding

  • Omgevingsdialoog

  • Digitaliseren bestemmingsplan

  • Berekening kwaliteitsverbetering

  • Bijbehorende (milieu)onderzoeken (archeologie, akoestiek, bodem, geur, luchtkwaliteit, etc.)

 

Bekijk alle diensten