Dit doen wij

Dringend advies aan veehouders: ‘Niet afwachten!’

Geplaatst: 16-04-2024

Van Dun Advies roept veehouders op om niet af te wachten hoe het stikstofdebat zich ontvouwt. “De stallendeadline is aanstaande. Handhaving dreigt voor wie zelf niet de juiste voorbereidingen trof. Zorg dat jou niets te verwijten valt!”

 

Die oproep deden Chris van der Heijden en Fonny van de Heijning, bedrijvenadviseurs en tevens directieleden van Van Dun Advies, tijdens de informatieavonden voor veehouders op 9 en 10 april jl. Ze vertelden dat de provincie een aanpassing van de routekaart 2024 heeft aangekondigd. “Heb je als veehouder je aanvraag compleet ingediend, maar is de vergunning nog steeds niet verleend? Dan ben je niet gehouden aan de deadline van 1 juli 2024. Je mag en kan je bedrijf immers pas wijzigen als die vergunning is verleend. Heb je nog geen tijdige actie ondernomen, ook nu niet? Dan gaat Gedeputeerde Staten afwegen hoe ze op jouw situatie gaat acteren. Dit moet je niet willen! Zeker niet omdat de provincie het motto hanteert dat niets doen niet beloond mag worden! Kom dus in actie en zorg dat jou niets te verwijten valt.”

 

Aanvraag Wet natuurbeheer

De bedrijvenadviseurs stonden ook stil bij de vraag hoe veehouders nu verder moeten als hun Wnb-aanvraag wordt verleend. Meestal is ook een omgevingsvergunning voor milieu en bouwen nodig, het is zaak om die aanvraag tijdig in te dienen. Daarna volgt feitelijke realisatie nog. Het is zaak om ook hiermee tijdig te starten. Zeker als onverhoopt een verzoek om handhaving door derden wordt ingediend. De provincie stelt weliswaar dat ze dan niet handhaaft, omdat voor de veehouder sprake is van overmacht. Maar er is ook geen zicht op legalisatie, zo toont een recente casus. Ons advies is dan ook: Heeft u nog geen aanvraag ‘stikstoftoestemming’ ingediend? Doe dit dan alsnog. Bij melkvee moet dit voor 1 april 2025 gebeuren. Tenzij u kiest voor natuurinclusief of biologisch boeren. Maar neem geen risico!”

 

Passende beoordeling voor luchtwasser

Voor veehouders die een luchtwasser willen toepassen, had Van der Heijden het volgende advies? “Laat dan een passende boordeling opstellen, die voldoet aan de handreiking van de provincie. Voeg deze passende beoordeling bij uw lopende Wnb-aanvraag. Aangezien de Natura 2000-vergunning waarschijnlijk binnen afzienbare tijd verleend gaat worden is het raadzaam de aanvraag om omgevingsvergunning (voor milieu en eventueel bouwen) gereed te maken en bij de gemeente in te dienen. .”

 

Hoe eerder, hoe gunstiger!

Hij wees de melkveehouders erop dat voor een aanvraag die voor 1 juli 2024 wordt ingediend, de emissieregels gunstiger kunnen uitvallen. Dit toonde hij aan met cijfers uit de emissietabellen van de provincie. Na 1 juli 2024 wordt de emissienorm voor melkkoeien en vleeskalveren lager, voor een aanvraag die dan al is ingediend geldt dat niet aan die strengere emissienorm voldaan moet worden.

 

Meer informatie?
Heeft u vragen over de benodigde aanpassingen in uw stal? Neem dan contact op met uw persoonlijk adviseur bij Van Dun Advies.
Tip, lees 'de 10 belangrijkste vragen en antwoorden over de Brabantse stallendeadline'.

 

 

 

Nieuws overzicht