Dit doen wij

Aanpak piekbelasting: Tijd kopen met beëindigingsregeling biedt mogelijkheden

Geplaatst: 04-09-2023

De beëindigingsregelingen zijn niet de enige regelingen binnen de Aanpak Piekbelasting. Er wordt gewerkt aan een extensiverings-, verplaatsings- en een innovatieregeling. Door de val van het kabinet is het onzeker wanneer deze regelingen opengesteld zullen worden. Twijfelt u nog tussen stoppen, extensiveren, verplaatsen of innoveren? Houd voorlopig alle opties open door in te schrijven voor één van de beëindigingsregelingen. Weten hoe?  Lees dan verder.

De Rijksoverheid probeert met de Aanpak Piekbelasting de stikstofdepositie op overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden terug te dringen. De Landelijke Beëindigingsregelingen veehouderij (LBV en LBV+) zijn sinds juli 2023 open voor inschrijving en geven veehouders de kans om in ruil voor subsidie hun veehouderijactiviteiten te staken en de locatie een andere invulling te geven.

Of een veehouder in aanmerking komt voor deelname aan de beëindigingsregeling hangt af van de diersoorten die een veehouder houdt en de werkelijk stikstofdepositie die de veehouderijlocatie veroorzaakt. De omvang van de subsidie wordt vastgesteld op basis van het soort rechten dat de veehouder bezit, het aantal vierkante meters stal en de leeftijd van de stallen.

Extensiveren, verplaatsen en innoveren
Onderdeel van de Aanpak Piekbelasting zijn de extensiverings-, verplaatsings- en innovatieregeling. Deze regelingen zitten nog in de pijpleiding. Het uitrollen ervan is vertraagd door de val van het kabinet. De Tweede Kamer moet nu onderwerpen ‘controversieel’ verklaren. Over controversieel verklaarde onderwerpen wordt, zolang geen nieuw kabinet is aangetreden, niet gestemd. Het is op dit moment nog onduidelijk welke van de regelingen controversieel worden verklaard. Wanneer hier meer duidelijkheid over komt, is onbekend. 

Het demissionaire kabinet had oorspronkelijk het plan om alle regelingen gedurende een periode tegelijkertijd opengesteld te hebben. Veehouders zou hiermee de kans gegeven worden alle mogelijkheden tegen elkaar af te wegen. Van dit oorspronkelijke plan komt waarschijnlijk niet veel terecht. Het is op dit moment niet mogelijk om de opengestelde en toekomstige regelingen evenwichtig tegen elkaar af te wegen.

Omstreden Innovatieregeling
Innovatie voor stalsystemen is van het begin af aan omstreden. De voortslepende discussie omtrent de effectiviteit van innovatieve stalsystemen draagt hier niet aan bij. De innovatieregeling wordt daarom waarschijnlijk controversieel verklaart. Openstelling van een innovatieregeling vindt dan op zijn vroegst eind 2024 plaats. Eerst moet namelijk een nieuw kabinet geformeerd en aangetreden zijn. Het wordt dus steeds onwaarschijnlijker dat de beëindigingsregeling en de innovatieregeling een periode tegelijkertijd opengesteld zullen zijn.

Over verplaatsing en extensivering bestaat minder discussie. Het is daardoor goed mogelijk dat de verplaatsingsregeling en extensiveringsregeling beide eind 2023 opengesteld worden. Indien dat het geval is, zullen deze regelingen gedurende een periode tegelijkertijd opengesteld zijn met de beëindigingsregelingen.

Aanmelden beëindigingsregeling geeft u tijd
Indien u twijfelt tussen het beëindigen of verplaatsen van uw veehouderijlocatie, kunt u zich ook aanmelden voor de beëindigingsregelingen. Op deze manier koopt u, in afwachting van de andere regelingen, als het ware tijd. Inschrijving voor de beëindigingsregeling staat niet gelijk aan deelname. U hebt na aanmelding nog meer dan een half jaar de tijd om uw deelname definitief te maken.

Voor meer informatie neem contact op met Simone Baijens, adviseur vastgoed & grondzaken bij Verschel & Van Dun. Of bel 013 - 303 18 76. 

Nieuws overzicht