Dit doen wij

Aanvraag traditionele stal mogelijk voor Roodvleesveehouders

Geplaatst: 28-08-2020

Brabantse veehouders met roodvleesvee van 8 maanden en ouder hebben tot 1 januari 2023 de mogelijkheid om een traditionele stal aan te vragen.

Onlangs heeft de ontwerp-wijziging van de Interim Omgevingsverordening (IOV) ter inzage gelegen. De datum voor het aanpassen van stallen verschuift hierin naar 1 januari 2024 en het wordt mogelijk om gemiddeld op bedrijfsniveau aan de emissie-eisen te voldoen. Daarnaast zijn in deze wijziging ook de eisen voor de diercategorieën ‘vleesstieren en overig vleesvee van ca. 8 tot 24 maanden’ en ‘fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar’ aangepast.

Bij een vergunningaanvraag Wet Natuurbescherming voor deze twee diercategorieën, hoeft voor een nieuwe of gewijzigde stal tot 2024 geen emissiearm stalsysteem te worden toegepast. De vergunning moet dan wel voor 1 januari 2024 verleend zijn óf uiterlijk 1 januari 2023 aangevraagd zijn. In het laatste geval is het niet noodzakelijk dat de vergunning voor 1 januari 2024 verleend is. 

Na 1 januari 2024 is het toepassen van een emissiearm stalsysteem wél verplicht als binnen deze twee diercategorieën gezamenlijk meer dan 100 dieren gehouden worden.

 

Meer informatie

Bent u vleesveehouder en heeft u plannen een nieuwe stal te bouwen voor de genoemde diercategorieën? Dan kan het interessant zijn de Wnb-aanvraag voor die stal nog voor 1 januari 2023 aan te vragen.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl / info@vandun-vangerwen.nl. 

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur. De mobiele telefoonnummers van onze adviseurs vindt u op onze website.

 

Nieuws overzicht