Dit doen wij

Brabantse Aanpak Stikstof op losse schroeven

Geplaatst: 17-12-2019

De Brabantse Aanpak Stikstof heeft geen meerderheid gekregen in de Provinciale Staten. Dit betekent dat de uiterlijke datum van 1 april 2020 voor het indienen van aanvragen voorlopig blijft staan.

Vrijdag 13 december is de Brabantse Aanpak Stikstof (BAS) behandeld door Provinciale staten. Het plan dat Gedeputeerde Staten (GS) een week eerder presenteerde. Onderdeel hiervan was om boeren meer tijd te geven voor het indienen van een aanvraag om stallen aan te passen. Na een urenlang debat kreeg de Brabantse Aanpak Stikstof geen meerderheid in de Provinciale Staten. Het plan is dus niet vastgesteld. Dit betekent dat er (voor nu) geen uitstel komt.

Ook de andere voorstellen die GS in hun plan hebben aangedragen zijn niet vastgesteld. Het is dan ook de vraag of het beleid voor uitkopen van bedrijven verder wordt uitgewerkt door GS om het vervolgens opnieuw aan te bieden aan Provinciale Staten.

 

Gewijzigde versie BAS 18 december

Woensdag 18 december heeft Gedeputeerde Staten echter een gewijzigde versie van de BAS als ontwerp ter inzage gelegd. Deze wijzigingen zijn opgenomen in een voorstel tot wijzigen van de Interim Omgevingsverordening. Hiermee proberen zij alsnog uitstel van 1 april 2020 naar 1 januari 2021 te regelen voor het indienen van vergunningaanvragen of meldingen. Het is nu afwachten of deze gewijzigde plannen wel een meerderheid krijgen in Provinciale Staten. De verwachting is dat hier tijdens de vergadering van 14 februari een besluit over wordt genomen.

 

Procedures POV en ZLTO

Het niet vaststellen van de Brabantse Aanpak Stikstof heeft ook gevolgen voor de procedure die de ZLTO en de POV, ondersteund door van Van Dun Advies en Geling Advies, hebben aangespannen tegen de provincie. Hierin eisen zij dat de deadlines voorlopig geschorst worden.

Tijdens de zitting van 6 december was het belangrijkste verweer van de provincie dat ze agrarisch ondernemers meer tijd wilden geven om de stallen aan te passen. Die vlieger gaat nu niet meer op. Op 22 januari volgt een uitspraak in deze procedure. De rechtbank zal de uitslag van het Provinciale Staten debat waarschijnlijk meenemen in haar vonnis. De rechtbank kan echter ook besluiten om de zaak uit te stellen in afwachting van het besluit van PS over de gewijzigde plannen, en dus een mogelijk uitstel van uitspraak.

 

Meer informatie

Er zijn ondertussen meer vragen dan antwoorden over het Brabantse stikstofbeleid. De komende tijd zal er hopelijk meer duidelijkheid komen. Via onze nieuwsberichten houden wij u op de hoogte  over deze ontwikkelingen

Heeft u vragen naar aanleiding van de provinciale plannen? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl.

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur.

 

 

Nieuws overzicht