Dit doen wij

Landelijke beëindigingsregeling veehouderij

Geplaatst: 01-09-2021

Het ministerie van LNV wil de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden verminderen door een subsidieregeling in te stellen voor het beëindigen van veehouderijlocaties. Deze Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV) zal gelden voor het beëindigen van een melkvee-, varkens- of pluimveebedrijf.

Voor het effect op de uitstoot van stikstof en de depositie op Natura 2000-gebieden heeft het RIVM 4 selectiecriteria opgesteld. Op basis van deze criteria beoordeelt het ministerie van LNV welke bedrijven in aanmerking komen voor de regeling. Tevens heeft het ministerie van LNV het voornemen om een drempelwaarde in te stellen voor het type bedrijf en de bedrijfsgrootte. De aanmeldingen zullen dan ook naar alle waarschijnlijkheid in een bepaalde volgorde worden geselecteerd.

 

Maak een weloverwogen beslissing!

Twijfelt u over het beëindigen van uw veehouderij? Laat u dan vooraf goed inlichten, zodat u een goed afgewogen beslissing kunt nemen. Zo bestaan er naast de LBV nog diverse andere mogelijkheden, zoals deelname aan Ruimte-voor-Ruimte of een lokale sloopkwaliteitsregeling.

 

Meer informatie

De rentmeesters en taxateurs van Verschel & Van Dun en de adviseurs van Van Dun Advies hebben alle kennis in huis om u te begeleiden bij diverse vraagstukken.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via: 

Verschel & Van Dun: 013 3031876 / info@verschelvandun.nl

Van Dun Advies: 013 5199458 / info@vandunadvies.nl

Van Dun & Van Gerwen: 0486 450160 / info@vandun-vangerwen.nl

 

 

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (2021, 04 02).

 

Nieuws overzicht