Dit doen wij

Openbaarmaking informatie top 100 lijst ammoniakuitstoters?

Geplaatst: 14-10-2022

Naar aanleiding van kamervragen die op 22 februari 2022 zijn gesteld heeft het RIVM twee lijsten opgesteld met daarin de top 100 stikstofbronnen. Het gaat hier om één lijst voor stikstofoxiden en één lijst voor ammoniak. Op de lijst voor ammoniak zijn een flink aantal veehouderijen opgenomen. Heeft u een brief ontvangen? Neem dan contact met ons op, zodat we samen met u een zienswijze kunnen opstellen tegen openbaarmaking van deze gegevens. 

Het ministerie van VWS heeft inmiddels een tweetal Woo(Wet open overheid)-verzoeken ontvangen om informatie over deze top 100 lijst met ammoniakuitstoters openbaar te maken. Bedrijven die op deze lijst stonden ontvangen inmiddels berichten hierover van het ministerie. In de brief van het ministerie wordt aangegeven hoe de data tot stand is gekomen en dat de mogelijkheid bestaat om een zienswijze in te dienen.

Het verstrekken van de gegevens kan kortgezegd alleen geweigerd worden als dit in strijd is met het algemeen belang of als aangetoond kan worden dat uw bedrijf er onevenredig onder lijdt. Wij twijfelen ernstig aan de correctheid van de ammoniakemissie die door het RIVM aan deze bedrijven is toegekend. Het betreft in veel gevallen namelijk een veelvoud van de vergunde emissie (conform de Regeling ammoniak en veehouderij). Wij adviseren u om hiertegen een zienswijze in te dienen zodat de gegevens gecontroleerd kunnen worden en gewezen kan worden op onjuistheden. Het bekendmaken van onjuiste cijfers kan immers zeer schadelijk zijn voor het bedrijf. 

Onze adviseurs kunnen u van dienst zijn bij het opstellen van een zienswijze tegen het openbaar maken van deze gegevens. Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013 – 519 94 58 (Gilze), 0493 – 74 50 15 (Someren), 0486 – 45 01 60 (Reek) of via info@vandunadvies.nl / info@vandun-vangerwen.nl

 

Nieuws overzicht