Dit doen wij

Stikstofberekeningen nog tot een straal van 25 kilometer

Geplaatst: 19-07-2021

Voor alle emissiebronnen wordt een vaste afstandsgrens van 25 kilometer ingevoerd bij het aanvragen van een natuurvergunning.

Demissionair-Minister Schouten heeft bekend gemaakt dat het rekenprogramma AERIUS wordt aangepast. Tot nu toe rekende het model de afstand door totdat de depositie kleiner was dan 0,01 mol. Hierdoor moesten (agrarische) bedrijven rekening houden met een zeer geringe stikstofdepositie op zeer grote afstand van het bedrijf, waarvoor nauwelijks maatregelen te treffen zijn. Er gold echter een uitzondering voor infrastructuur, deze projecten hoefden bij de berekening slechts rekening te houden met de stikstofdepositie binnen een straal van 5 kilometer. Als gevolg van een (tussen)uitspraak van de Raad van State heeft het ministerie dit moeten aanpassen.

 

Gelijke afstand voor alle emissiebronnen

De rekenafstand wordt nu gelijkgetrokken voor alle emissiebronnen. Er wordt een vaste afstandsgrens van 25 kilometer ingevoerd bij het aanvragen van een natuurvergunning. Eventuele effecten op grotere afstanden zullen door middel van (bron)maatregelen in het gebied worden gecompenseerd. Deze maatregelen moeten nog worden vormgegeven door het ministerie. De update van AERIUS, waarin de vaste rekenafstand wordt vastgelegd, wordt eind 2021 verwacht.

 

Meer informatie?

Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Gilze), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl / info@vandun-vangerwen.nl

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur. De mobiele telefoonnummers van onze adviseurs vindt u op onze website.

 

Nieuws overzicht