Dit doen wij

Van Dun Advies houdt informatieavond over onhaalbare Brabantse stallendeadline

Geplaatst: 22-03-2024

Van Dun Advies houdt begin april twee informatieavonden over de onhaalbaarheid van stalaanpassingen vóór 1 juli 2024. Directe aanleiding vormt de impasse waarin honderden veehouders in Brabant zijn beland doordat de provincie de vergunningverlening heeft stilgelegd. 

 

Van Dun Advies heeft hierover in februari een brandbrief geschreven aan de provincie. Directeur Fonny van de Heijning vraagt in deze brief namens ondernemers in het buitengebied van de provincie om haar zaken direct op orde te brengen. “Veehouders verkeren in grote onzekerheid over de vereiste stalaanpassingen. Dat komt doordat de provincie Noord-Brabant de gevolgen van haar eigen ammoniakemissie-eisen in relatie tot de vergunningverlening niet goed in beeld heeft. 

Inspreken bij Gedeputeerde Staten 

Politieke partijen in de provincie hebben de brandbrief op de agenda van de maandelijkse themavergadering gezet. Op vrijdag 19 april komt de behandeling ervan aan bod. Namens honderden veehouders spreekt Van de Heijning op dat moment ook Gedeputeerde Staten en ambtenaren van de provincie toe.  

“Als adviseur voor ondernemers in het buitengebied weten wij dat veehouders er alles aan doen om aan de regels te voldoen. Ze hebben veelal een vergunning Wet natuurbescherming ingediend. De deadline van 1 juli nadert met rasse schreden. Ondernemers moeten ook nog milieutoestemming en eventueel een bouwaanvraag voor bijvoorbeeld luchtwassers indienen bij de gemeente. Zonder deze zaken mogen zij de noodzakelijke aanpassingen niet uitvoeren”, stelt Van de Heijning. 

Adviseur 

Van Dun Advies is adviseur voor vele honderden veehouders in Zuid-Nederland en eist duidelijkheid van de provincie, zodat ondernemers op korte termijn een keuze voor een stalsysteem kunnen maken en hiervoor de benodigde milieu- en bouwtoestemming kunnen gaan aanvragen. Het wil van het provinciebestuur bovendien de bevestiging dat het ondernemers onmogelijk te verwijten is dat zij niet aan de regels kunnen voldoen. “Het is eigenlijk al te laat om tijdig de bouw- en milieutoestemming verleend te krijgen en daarna de stalaanpassingen te kunnen uitvoeren.” Van Dun Advies dringt aan om de deadline te verschuiven. 

Wettelijke eisen 

Veehouders zijn verplicht op per 1 juli 2024 de uitstoot van ammoniak uit hun stallen te verminderen. Voor melkvee- en vleeskalverenhouders is dat 1 januari 2026.  De regels hiervoor heeft de provincie in 2017 aangepast. Het gaat dan over het huisvestigingssysteem dat is toegepast om in de stal dieren te kunnen houden en over de bouw van de stal zelf. Hoofdregel is dat verouderde stallen uiterlijk op 1 juli 2024 voldoen aan de ammoniakemissie-eisen. Voor melkvee- en vleeskalverenhouderijen geldt als datum 1 januari 2026. Dit beleid is afgelopen jaren diverse keren gewijzigd.  

Het provinciale beleid komt voort uit het besluit van de Nederlandse overheid om de neerslag van stikstof in de natuur fors omlaag te brengen. Dit beleid is erop gericht de natuur te versterken en maatschappelijke en economische ontwikkelingen in Noord-Brabant mogelijk te maken. Reden voor de provincie om veehouders strenge eisen op te leggen om hun verouderde stalsystemen aan te passen. Deze stalmaatregelen leveren volgens de provincie een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de stikstofuitstoot. 

Aanmelden informatieavond 

Veehouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de informatieavonden. Worstelt u ook met de taakstelling van de wetgever? Schroom niet om u zich dan ook aan te melden voor een van onze informatieavonden. Deelname is gratis. Aanmelden vooraf is noodzakelijk en kan via info@vandunadvies.nl 

Bekijk document 

Nieuws overzicht